Tieng Viet(Viet Nam) English (United States)

 

 


THỐNG KÊ

Lượt truy cập:
#1016535
Số khách đang xem:
27

Đảng bộ 492 : Coi trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

            Xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, Đảng bộ Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 đã luôn tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sản xuất kinh doanh của đơn vị.

            Đảng bộ đã ban hành kịp thời các Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, thực hiện tiến độ các dự án trọng điểm; triển khai các Nghị quyết, quán triệt kịp thời, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên; qua đó phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của từng cá nhân, tập thể để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
            Đảng bộ cũng đã lãnh đạo hai tổ chức đoàn thể công đoàn và đoàn thanh niên tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ, chấp hành các nội quy, an toàn lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm trên các công trình trọng điểm như : Cầu phù Đổng 2- Hà Nội, Gói 1 vành đai 3 – Hà Nội, Cầu Tri Phương – Đà Nẵng .
            Từ hướng đi của Đảng bộ coi trọng lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; trong gần 3 năm qua công ty đã hoàn thành vượt mức các kế hoạch sản xuất đề ra, có sự tăng trưởng khá, vị thế công ty ngày càng được khẳng định: Doanh thu năm 2009 đạt 139 tỷ, năm 2010 đạt 175 tỷ, năm 2011 dự kiến đạt 240 tỷ; được Tổng công ty (Cienco4) giao nhiệm vụ thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm của Tổng công ty như : Cầu Phù Đổng 2 – Hà Nội, Cầu Đông Trù – Hà Nội, Gói 1 Vành đai 3- Hà Nội, Cầu Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng …. Trong chín tháng qua, trong điều kiện hết sức khó khăn chung của Ngành thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2011 của Chính Phủ, công ty vẫn hoàn thành và vượt mức các kế hoạch đề ra : Sản lượng đạt 180 tỷ/ 261 tỷ đạt 70% KH; Doanh thu đạt 217,4 tỷ/ 240 tỷ đạt 91% KH, lợi nhuận đạt 2,8 tỷ; thu nhập của người lao động trung bình đạt 5.620.000 đồng/ng/th; hoàn thành tốt tiến độ các dự án trọng điểm Tổng công ty giao.
            Trong quý 4 Ban chấp hành Đảng bộ xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên cùng với Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể, quần chúng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 đề ra và hoàn thành tốt các dự án trọng điểm Tổng công ty XDCTGT4 giao./.
                                                                                      Trần Bảo Thành
Bí thư Đảng ủy Công ty CP XD & ĐT 492 
 
TIN KHÁC