Tieng Viet(Viet Nam) English (United States)

 

 


THỐNG KÊ

Lượt truy cập:
#1016566
Số khách đang xem:
25

Gói thầu số 11-XL: Dự án Nâng cấp, Mở rộng Quốc lộ 1A Đoạn nam tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh – Kỳ Anh (Vũng Áng)

 1. Tên gói thầu:

Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km529+00 – Km536+400
Thuộc dự án thành phần 1: Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A
Đoạn từ Km517+950 – Km556+00
2. Tên dự án:   
Dự án Nâng cấp, Mở rộng Quốc lộ 1A 
Đoạn nam tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh – Kỳ Anh (Vũng Áng)
3. Chủ đầu tư:   
Ban quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông Hà Tĩnh
Thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh
4. Giới thiệu dự án:
Dự án nâng cấp mở rộng Quốc Lộ 1A góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đường bộ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực tuyến đi qua, đảm bảo an ninh quốc phòng quốc gia. Trong đó dự án thành phần 1có chiều dài 38,05 Km từ Km517+950 – Km556+00.
· Điểm đầu: Tại Km517+950 QL1A thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
· Điểm cuối: Tại Km556+00 QL1A thuộc địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
5. Phạm vi gói thầu số 11-XL:
Gói thầu bắt đầu từ Km529+00 đến Km536+400, tổng chiều dài gói thầu là 7,4Km
Hướng tuyến: Hướng tuyến cơ bản bám theo tuyến cũ hiện tại, có chỉnh sửa cục bộ cho phù hợp với cấp đường.
6. Quy mô gói thầu:
* Phần đường:         
 Đường cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN4054-05
 Tốc độ thiết kế V=80Km/h
Quy mô mặt cắt ngang điển hình sau khi mở rộng: Bề rộng mặt đường 20.5m , trong đó:
+ Bề rộng làn xe cơ giới: Blàn=4x3,5m=14m
+ Bề rộng làn xe thô sơ: Bts= 2x2m=4m
+ Giải phân cách giữa: Bpc =0.5m
+ Lề đường Blề=2x0.5m=1m
* Giới thiệu chung cầu: Trên tuyến có 6 cầu, là các đơn nguyên độc lập bên cạnh cầu hiện tại, giữa hai đơn nguyên được nối với nhau bằng tấm bàn bê tông cốt thép, cụ thể như sau:
1. Cầu Ngấy (Km529+753):
- Chiều dài cầu : L=22.8m.  
- Cầu một nhịp dầm bản BTCT, chiều dài nhịp 12.7m. Khổ cầu B=11m .Mặt cắt ngang gồm 11 dầm bản BTCT, chiều cao dầm h=0,5m
2. Cầu Trung (Km531+290):
- Chiều dài cầu: L=34.1m 
- Cầu một nhịp dầm bản BTCT, chiều dài nhịp 24m. Khổ cầu B=11m .Mặt cắt ngang gồm 11 dầm bản BTCT, chiều cao dầm h=0,95m
3. Cầu Mụ Địch (Km532+883.88):
- Chiều dài cầu: L=21.1m 
- Cầu một nhịp dầm bản BTCT, chiều dài nhịp 12m. Khổ cầu B=11m .Mặt cắt ngang gồm 11 dầm bản BTCT, chiều cao dầm h=0,5m
4. Cầu Mụ Diện (Km533+205):
- Chiều dài cầu: L=20.1m 
- Cầu một nhịp dầm bản BTCT, chiều dài nhịp 12m. Khổ cầu B=11m .Mặt cắt ngang gồm 11 dầm bản BTCT, chiều cao dầm h=0, 5m
5. Cầu Trôi (Km533+936):
- Chiều dài cầu: L=21.1m 
- Cầu một nhịp dầm bản BTCT, chiều dài nhịp 12m. Khổ cầu B=11m .Mặt cắt ngang gồm 11 dầm bản BTCT, chiều cao dầm h=0, 5m
6. Cầu Quèn (Km534+951.87):
- Chiều dài cầu: L=27.1m 
- Cầu một nhịp dầm bản BTCT, chiều dài nhịp 18m. Khổ cầu B=11m .Mặt cắt ngang gồm 11 dầm bản BTCT, chiều cao dầm h=0,65m
 
TIN KHÁC