Tieng Viet(Viet Nam) English (United States)

 

 


THỐNG KÊ

Lượt truy cập:
#1016409
Số khách đang xem:
22

GÓI THẦU SỐ 6: DỰ ÁN SỬA CHỮA ĐƯỜNG HẠ CẤT CÁNH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ BÀI

 

1.Tên dự án:
Gói thầu số 6: thi công xây dựng công trình và lập thiết kế BVTC dự án:
“ Sữa chữa đường hạ cất cánh cảng hàng không quốc tế Phú Bài “
2.Chủ đầu tư:
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam
3. Đơn vị thi công: 
Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và công ty trách nhiệm hữu hạn Infrasol;
 4. Cơ quan thực hiện thiết kế bản vẽ thi công: 
Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình Hàng không ADCC - Quân chủng Phòng không - Không quân.
5. Tổng giá trị gói thầu: 444.233.715.416. Bốn trăm bốn mươi tỷ, hai trăm ba mươi triệu, bảy trăm mười lăm nghìn, bốn trăm mười sáu đồng.
Trong đó:
- Giá trị thực hiện gói thầu của Công ty TNHH MTV Tổng công ty xây dựng Công trình Giao thông 4: 387.755.597.379 đồng
- Giá trị thực hiện gói thầu của Công ty TNHH Infrasol : 56.478.118.037
6. Thời gian thực hiện gói thầu: 
7 tháng từ ngày 20/3/2013 đến ngày 20/10/2013
7. Nội dung gói thầu:
- Cải tạo, sửa chữa đường HCC:
- Cải tạo, sửa chữa đường lăn W1:
- Cải tạo, sửa chữa đường lăn E1:
- Cải tạo, sửa chữa hệ thống đèn hiệu hàng không
- Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước:
- Xử lý các đoạn tiếp nối với các công trình hiện trạng
- Sơn kẻ tín hiệu sân đường máy bay
 
TIN KHÁC